Uniewinnienie od zarzutu oszustwa o znacznej wartości

Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała doprowadziła do prawomocnego uniewinnienia osoby oskarżanej o oszustwo. Proces karny toczył się przed Sądem Okręgowym i Apelacyjnym w Krakowie.

Zarzut popełnienia oszustwa

Klientce kancelarii zarzucono popełnienie czynu z art. 286 par 1 k.k. w zw. z art. 294 par 1 k.k., tj. doprowadzenie pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie stanowiącej mienie o znacznej wartości. Do zarzucanego przestępstwa miało dojść na tle rozliczeń majątkowych, w czasie, gdy oskarżona sprawowała opiekę nad terminalnie chorą osobą. Po stronie oskarżenia stanęła prokuratura oraz oskarżyciel posiłkowy, reprezentowany przez profesjonalnych pełnomocników.

Opinie biegłych psychiatrów i psychologów

Proces toczył się przez sześć lat. W tym czasie przesłuchano kilkudziesięciu świadków oraz sporządzono kilka opinii biegłych psychiatrów i psychologów o stanie zdrowia psychicznego nieżyjącego już pokrzywdzonego. Do sporządzenia kompleksowej opinii medycznej dwukrotnie zaangażowany został zakład medycyny sądowej. Przesłuchiwani byli urzędnicy państwowi, policjanci, księża, lekarze i pozostały personel medyczny. Wszyscy bowiem mieli styczność ze zmarłym oraz oskarżoną.

Skuteczna obrona

Opłaciło się zaangażować w postępowanie i poświęcić wiele godzin pracy na przygotowanie obrony w procesie karnym.  Chodzi o skrupulatną analizę zgromadzonych dowodów, przygotowanie się do przesłuchania świadków, ustalenie i zaprezentowanie kolejnych dowodów w sprawie – korzystnych dla reprezentowanej strony.

Na podstawie zgromadzonych dowodów Sądy: Okręgowy i Apelacyjny w Krakowie w I i II instancji uniewinnili oskarżoną od zarzucanego czynu. Wyrok jest prawomocny.