Spółki. APG Kancelaria nadzorowała proces przekształceń właścicielskich w spółce

Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała prowadziła oraz całościowo nadzorowała z ramienia innowacyjnej spółki z branży druku 3D, proces podniesienia kapitału zakładowego oraz objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce przez przystępującego wspólnika. Negocjacje dotyczyły nie tylko zmiany struktury właścicielskiej w spółce, lecz również zmian we wcześniej zawartej umowie inwestycyjnej o wartości kilku milionów złotych. Kolejny etap pracy APG kancelarii adwokackiej dotyczył zmian w składzie oraz strukturze zarządu spółki.

Read More