Spółki. APG Kancelaria prowadziła kolejną rundę zmian w krakowskim startupie

Prowadzona przez adwokat Aleksandrę Paluch-Gęgałę kancelaria kompleksowo przeprowadziła kolejną rundę zmian w strukturach decyzyjnych krakowskiego start-upa z branży technologicznej.

W pierwszej kolejności doradzaliśmy zarządowi oraz wspólnikom w zakresie zmian struktury zarządu, reprezentacji spółki oraz zabezpieczenia ciągłości jej działania na przyszłość. Rozwiązania prawne zostały w pełni dostosowane do bieżących realiów biznesowych spółki. Na skutek przeprowadzonych negocjacji co do rodzaju i zakresu zmian umownych, sporządzona została kompleksowa dokumentacja, obejmująca powołanie nowego zarządu, zmiany umowy spółki oraz ustanowienie prokury. Zmiany zostały zarejestrowane przez KRS.