[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]APG Kancelaria Adwokacka Kraków

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę prywatności Kancelarii Adwokackiej. Został dostosowany do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę Kancelarii oraz Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Paluch-Gęgała, prowadząca działalność pod firmą: Kancelaria Adwokacka adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała, pod adresem: ul. Krzemionki 24/7, 30-525 Kraków.
 3. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej: https://www.apgkancelaria.pl/polityka-prywatnosci
 4. Określenia użyte w niniejszej Polityce prywatności mają następujące znaczenie:
  • Administrator – administrator danych w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Dane osobowe – dane osobowe w w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Kancelaria – Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adw. Aleksandrę Paluch-Gęgałę z siedzibą zawodową w Krakowie (30-525), przy ul. Krzemionki 24/7, NIP: 592-205-86-54;
  • Strona Kancelarii, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.apgkancelaria.pl
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony.

 

§ 3

Polityka prywatności w odniesieniu do plików cookie (ciasteczek)

 1. Strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), będące niewielkimi informacjami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz umożliwiają śledzenie na niej ruchu. Dzięki temu Kancelaria uzyskuje informację o treściach cieszących się największym zainteresowaniem Użytkowników, co z kolei pozwala na ulepszenie struktury i wydajności Strony.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie nie pozwalają Kancelarii na poznanie Twojej tożsamości.
 3. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, a także usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Kancelarii.
 4. W zakresie działania Strony pliki cookie zapisywane są w sposób umożliwiający jej prawidłowe działanie w oparciu o WordPress.
 5. Jeśli zostawisz na Stronie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu Twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

§ 4

Polityka prywatności w odniesieniu do danych osobowych

 1. [Kto jest Administratorem?] Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Strony jest Aleksandra Paluch-Gęgała.
 2. [Jakie dane zbieramy?] Dane osobowe udostępniane mogą być za pomocą formularza kontaktowego lub formularza komentowania zamieszczonego na stronie Kancelarii. Danymi takimi są adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko, mogą też nimi być dane techniczne, takie jak informacje o plikach cookie oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbierane są również dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście Twojego komentarza.
 3. [W jaki sposób chronimy dane?] Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 4. [W jakim celu przetwarzamy dane?] Dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Uzyskane przez formularz kontaktowy oraz formularz komentowania dane osobowe nie są wykorzystywane przez Kancelarię w celach marketingowych, poza sytuacją, gdy informacje o charakterze marketingowym lub zbliżonym służyć mają bezpośrednio odpowiedzi na zadane przez Użytkownika zapytanie o ofertę Kancelarii. Dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularza komentowania służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony, wykrywaniu spamu oraz umożliwiają Użytkownikom możliwość wyrażenia opinii.
 5. [Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?] Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażająca się w potrzebie komunikacji z Użytkownikami Strony oraz zapewnienia zgodności przesyłanych treści z Regulaminem Strony.
 6. [Jak długo przetwarzamy dane?] Dane użytkownika przetwarzane są nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. [Czy jesteś zobligowany przekazać nam swoje dane?] Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na skierowane do Kancelarii przez Użytkownika pytanie. Zamieszczanie komentarzy przez Użytkowników ma dobrowolny charakter i służy wymianie poglądów. Zamieszczając komentarz, którego treść jest zgodna z niniejszym Regulaminem, zgadzasz się, że będzie on widoczny dla innych Użytkowników Strony.
 8. [Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi w stosunku do danych osobowych?] Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[/vc_column_text][vc_column_text 0=””]

REGULAMIN STRONY

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę Kancelarii oraz Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Paluch-Gęgała, prowadząca działalność pod firmą: Kancelaria Adwokacka adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała, pod adresem: ul. Krzemionki 24/7, 30-525 Kraków.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.apgkancelaria.pl/polityka-prywatnosci
 4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Administrator – administrator danych w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Dane osobowe – dane osobowe w w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Kancelaria – Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adw. Aleksandrę Paluch-Gęgałę z siedzibą zawodową w Krakowie (30-525), przy ul. Krzemionki 24/7, NIP: 592-205-86-54;
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, w którym określone są zasady korzystania ze Strony;
  • Strona Kancelarii, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.apgkancelaria.pl
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony.

 

§ 2 Warunki korzystania 

 1. Wszyscy Użytkownicy sieci Internet mają prawo w sposób nieodpłatny i dobrowolny korzystania ze Strony Kancelarii, w szczególności zapoznawania się z treściami na niej zamieszczonymi, komentowania ich w miejscach wyznaczonych oraz przesyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Korzystanie ze strony Kancelarii oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W celu korzystania ze strony Kancelarii konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, takiej jak np. Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub innej.

 

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony Kancelarii w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że formularz kontaktowy służy do nawiązania kontaktu z Kancelarią w celach związanych ze świadczeniem usług prawnych i nie może być wykorzystywany w innych celach.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić Kancelarii treści, które w jego ocenie pozostają w sprzeczności z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Dotyczy to również treści opublikowanych przez innych Użytkowników.
 4. Kancelaria jest uprawniona do ingerowania w treść zamieszczanych na Stronie wpisów, informacji, komentarzy i innych publikacji, w tym do ich modyfikacji i usuwania w całości bądź w części.
 5. Zabronione jest w szczególności:
  • publikowanie w miejscach umożliwiających dodawanie własnych informacji (komentarzach) treści obraźliwych, wulgarnych, publikowania reklam lub ofert gospodarczych innych podmiotów, publikowania danych osobowych innych osób lub treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste, w szczególności takich jak dobre imię lub prywatność;
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat danych dostępnych na stronach Kancelarii,
   naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych jej pracowników lub osób z nią związanych;
  • publikowanie treści objętych tajemnicą chronioną prawnie;
  • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  • podawanie w ramach korzystania z formularza kontaktowego nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
  • ingerowanie w działanie strony, takie jak zmienianie jej kodu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących wpływać na funkcjonowanie strony;
  • kopiowanie treści stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

§ 4 Kontakt i Reklamacje

 1. Kancelaria dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony Kancelarii. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń, błędów lub propozycji w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony Kancelarii na adres: kancelaria@apgkancelaria.pl
 2. Kancelaria dokłada starań, by każde zapytanie spotkało się z odpowiedzią ze strony Kancelarii. W przypadku nieuzyskania jakiejkolwiek odpowiedzi na zadane pytanie, Użytkownik może zgłosić problem z działaniem formularza kontaktowego na adres e-mail: kancelaria@apgkancelaria.pl.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Kancelarię odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 4. Kancelaria może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony, wynikające z jej okresowych modernizacji lub innych przyczyn technicznych.

§ 5 Zmiana Regulaminu

 1. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia nowego Regulaminu na Stronie Kancelarii lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Kancelarii.
 3. Regulamin dostępny na Stronie Kancelarii jest regulaminem aktualnym.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt-button text=”STRONA GŁÓWNA” color=”black” url=”https://apgkancelaria.pl” icon=”fa-home”][/vc_column][/vc_row]