Adwokat prawo cywilne

W kancelarii adwokackiej doradzamy i prowadzimy postępowania w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Prawnik w sprawach cywilnych

Adwokat prawo cywilne Kraków

ADWOKAT PRAWO CYWILNE 

Prawo cywilne to dziedzina prawa, która zawiera regulacje dotyczące relacji (tzw. stosunków prawnych) między ludźmi. Zasadniczą ustawą, która normuje prawo cywilne jest Kodeks cywilny, który zawiera przepisy dotyczące ogólnych zasad prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań (innymi słowy prawa umów), odpowiedzialności za szkodę (odszkodowania), czy prawa spadkowego. 

W ramach prawa cywilnego adwokat pomaga w rozstrzyganiu prywatnych spraw ludzi oraz problemów prawnych w relacjach między różnymi osobami. To właśnie w ramach prawa cywilnego rozstrzygane są takie sprawy jak uznanie za zmarłego, ochrona dóbr osobistych, zawieranie umów, odszkodowania za wypadki, stwierdzenia nabycia spadku po danej osobie, wykonania umowy deweloperskiej, czy ochrony konsumentów w sporach z przedsiębiorcami. Jeżeli Twoja sprawa nie ma charakteru kryminalnego, nie dotyczy spraw typowo urzędowych (załatwianych w urzędach), to prawdopodobnie jest to właśnie sprawa z zakresu prawa cywilnego.

Warto mieć na uwadze, że nawet jeżeli wchodzisz w spór z bankiem, ubezpieczycielem, przedsiębiorcą komunikacyjnym lub innym dużym podmiotem, na gruncie prawa cywilnego jesteście sobie równi. To jest właśnie charakterystyczna cecha prawa cywilnego, że wszyscy mają równe prawa, bez względu na ich sytuację ekonomiczną. 

Sprawy cywilne: co nas wyróżnia?

bezpośredni kontakt z adwokatem od pierwszego spotkania do zakończenia postępowania;
jasno sprecyzowane zasady rozliczeń;
pełna i rzetelna informacja o postępach w sprawie;
życzliwa współpraca

Zapraszamy do skorzystania z usług APG Kancelarii Adwokackiej w kwestiach dotyczących prawa cywilnego. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, wycenimy koszty prowadzenia sprawy, podpowiemy, co można zrobić.

ADWOKAT SPRAWY CYWILNE 

Gdybyśmy chcieli opisać wszystkie rodzaje spraw z prawa cywilnego, musielibyśmy stworzyć naprawdę bardzo długą listę. Sprawy cywilne są najpopularniejszym rodzajem spraw w naszej kancelarii adwokackiej w Krakowie.  Możemy tu wskazać i wymienić sprawy cywilne dotyczące następującej problematyki:

UMOWY 

Prawo cywilne jest tą dziedziną prawa, która reguluje sposób zawierania i wykonywania umowy. Jeżeli  umowa zawierana jest między przedsiębiorcami (umowy B2B) często mówimy o umowach z zakresu prawa gospodarczego. Faktycznie jednak w szerokim znaczeniu wszystkie umowy regulowane są prawem cywilnym, a prawo gospodarcze rozumiane jest tu jako jego część prawa cywilnego związana z działalnością przedsiębiorców.

W ramach prawa cywilnego umów bardzo często przedmiotem sporu staje się kwestia zawartej umowy, a w szczególności możliwości jej wypowiedzenia. Przykładowo w naszej kancelarii adwokackiej prowadzimy szeroką praktykę prawa najmu i ochrony lokatorów. Gdy najemca przestaje płacić, wynajmujący chciałby, by te zwolnił lokal, bądź chciałby wynająć go innym najemcom za wyższą cenę. Wówczas pojawia się problematyka wypowiedzenia zawartej umowy. Niekiedy chcemy zrezygnować z usług danej firmy, bo znaleźliśmy lepszą ofertę lub nie jesteśmy zadowoleni z jakości usług. Te sprawy również przynależą do prawa cywilnego.

UMOWA DEWELOPERSKA I WADY LOKALU

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem lokalu od dewelopera, warto przekazać adwokatowi umowę deweloperską do analizy. Jeżeli po zakupie lokalu od dewelopera okazało się, że występują w nim wady, adwokat może wezwać dewelopera do usunięcia wad nieruchomości oraz poprowadzić z nim rozmowy. Umowy deweloperskie, podobnie jak inne umowy dotyczące zakupu nieruchomości są sprawami cywilnymi

 

UMOWA DOŻYWOCIA I WAŻNOŚĆ TESTAMENTU

Bardzo często zdarza się tak, że osoba w podeszłym wieku lub schorowana zawiera umowy dotyczące spadku albo umowę dożywocia, a następnie chce się z nich wycofać. Może być i tak, że nie tyle ona chce się z nich wycofać, ile po jej śmierci spadkobiercy kwestionują ważność umowy dożywocia lub testamentu. Wychodzą z założenia, że umowa taka nie może być ważna, bo osoba, która ją zawarła była zbyt schorowana, by świadomie zawrzeć umowę dożywocia (umowę o dożywocie) lub testament. Prawo spadkowe stanowi część prawa cywilnego. 

OCHRONA DÓBR OSOBISTCH 

Dobra osobiste człowieka i osób prawnych podlegają ochronie prawa cywilnego. W kancelarii adwokackiej specjalizujemy się w ochronie dóbr osobistych, zwłaszcza w sprawach związanych z działalnością prasy, mediów i mediów społecznościowych. Dowiedz się więcej o tym jak chronimy dobra osobiste

UZNANIE ZA ZMARŁEGO 

Działania wojenne, nagłe katastrofy, zaginięcia osób powodują, że niekiedy nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy dana osoba żyje. Gdy okoliczności wskazują, że jest to mało prawdopodobne i minie odpowiednia ilość czasu, sądzimy, że dana osoba zmarła. W takiej sytuacji kierujemy do sadu wniosek o uznanie danej osoby za zmarłą. Kwestie te uregulowane są przede wszystkim w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI KAMIENICY

Specyfiką Krakowa (i nie tylko) jest to, że wiele kamienic pozostaje we współwłasności. Kwestie ochrony prawa własności oraz stosunków między właścicielami regulowana jest prawem rzeczowym, czyli prawem do określonej rzeczy. Prawo własności jako część prawa rzeczowego również stanowi część prawa cywilnego. W naszej praktyce znosiliśmy współwłasność nieruchomości komercyjnych, kamienic i domów należących do osób fizycznych. W zakres prawa rzeczowego rozumianego jako część prawa cywilnego wchodzą również kwestie służebności, ochrony posiadania, zasiedzenia, rozliczania nakładów na rzecz. 

RĘKOJMIA ZA WADY

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej należy również do domeny prawa cywilnego. Jeżeli kupiłeś rzecz, która nie działa tak jak powinna, nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub jest zwyczajnie zepsuta, możesz skorzystać z roszczeń dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Warto pamiętać, że rękojmia za wady jest odrębnym sposobem dochodzenia roszczeń od udzielonej gwarancji producenta. Jeśli dysponujesz dokumentem gwarancji, możesz wybrać, z którego tytułu dochodzenia roszczeń chcesz skorzystać.

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA

W kancelarii adwokackiej zajmujemy się sprawami cywilnymi dotyczącymi ksiąg wieczystych i hipotek. Gdy stan prawny nieruchomości jest sprzeczny z tym, co jest wpisane do księgi wieczystej, można wytoczyć powództwo o uzgodnienie stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Doradzamy również w  sprawach zabezpieczenia roszczeń wpisami do hipoteki.