Oszust matrymonialny pomoc
Oszust matrymonialny skazany w sprawie poszkodowanej klientki 
1 października 2022