3 maja 2022

Apelacja w sprawie gospodarczej. Rękojmia za wady w umowach między przedsiębiorcami.

16 marca 2022

500 + dla obywateli Ukrainy

Jesteś obywatelem Ukrainy i chcesz ubiegać się o 500 + na dziecko i inne świadczenia w Polsce? Poznaj zasady wypłaty 500 + dla obywateli Ukrainy. Jeżeli […]
22 lutego 2022

Adwokat dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych włączamy się w akcję pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – w ramach organizowanego „Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”, który odbywa się w dniach 21.02 […]
10 maja 2021

Dobra osobiste. Wygrywamy: przeprosiny w serwisach prasowych

W kwietniu wygraną kancelarii zakończył się proces o ochronę dóbr osobistych wytoczony przez adwokat Aleksandrę Paluch-Gęgałę przeciwko jednemu z największych polskich wydawców prasowych.
1 kwietnia 2021

Postępowanie dyscyplinarne w sporcie. Wygrana kancelarii w sporze ze związkiem sportowym.

Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała wygrywa sprawę arbitrażową w postępowaniu dyscyplinarnym w sporcie przeciwko jednemu z polskich związków sportowych.