Spory sądowe. Sukces kancelarii w sprawie gospodarczej

Miło nam poinformować, że dzięki sprawnie przeprowadzonemu postępowaniu sądowemu, do grona usatysfakcjonowanych klientów kancelarii dołączyła kolejna krakowska spółka, dla której odzyskaliśmy pieniądze od niesolidnego kontrahenta.

Problem dotyczył zakwestionowania konieczności zapłaty za wykonane usługi serwisowania pojazdów i ciągnął się przez kilka miesięcy. Dłużnik poszukiwał sposobu, by nie uiścić należnego wynagrodzenia. Następnie sprawa trafiła do naszej kancelarii. Po opracowaniu strategii postępowania, sprawa została skierowana do sądu gospodarczego. W toku postępowania sąd gospodarczy w całości zasądził dochodzone należności. Dłużnik, licząc się z przegraną w sprawie, nie zaskarżył rozstrzygnięcia, lecz całą należność wraz z kosztami sądowymi i adwokackimi przelał na konto reprezentowanej przez nas spółki.