Spółki. APG Kancelaria nadzorowała proces przekształceń właścicielskich w spółce

Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała prowadziła oraz całościowo nadzorowała z ramienia innowacyjnej spółki z branży druku 3D, proces podniesienia kapitału zakładowego oraz objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce przez przystępującego wspólnika. Negocjacje dotyczyły nie tylko zmiany struktury właścicielskiej w spółce, lecz również zmian we wcześniej zawartej umowie inwestycyjnej o wartości kilku milionów złotych. Kolejny etap pracy APG kancelarii adwokackiej dotyczył zmian w składzie oraz strukturze zarządu spółki.

Cały projekt dotyczył krakowskiego startup z branży druku 3D, koncentrującego się obecnie na działalności badawczo-rozwojowej. Jego większościowym wspólnikiem pozostaje Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez MCI Capital S.A.

Kancelaria nadzorowała od strony prawnej proces przekształceń wewnątrz spółki w okresie od listopada do grudnia 2017 roku, zaś kolejny etap prac został zrealizowany w kwietniu 2018 roku.