Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała obroniła doktorat

W dniu 20 listopada 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej adw. Aleksandry Paluch-Gęgały poświęcona detencji psychiatrycznej.Przedstawiona do obrony praca została bardzo życzliwie przyjęta i spotkała się z entuzjastycznymi recenzjami. Adw. Aleksandra Paluch-Gęgała obroniła doktorat z wyróżnieniem.

Detencja psychiatryczna tematem pracy

Rozprawa doktorska dotyczyła detencji psychiatrycznej sprawców, którzy popełnili czyn zabroniony w warunkach niepoczytalności. W pracy autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakich przypadkach konieczne jest stosowanie detencji psychiatrycznej. Kodeks karny przewiduje bowiem, że sprawcę czynu zabronionego można umieścić w zakładzie psychiatrycznym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W praktyce jednak nie jest do końca jasne, kiedy faktycznie stosowanie detencji psychiatrycznej jest konieczne. Praca łączy w sobie różne perspektywy patrzenia na problem stosowania i wykonywania omawianego środka zabezpieczającego. Co istotne – praca ma charakter wielopłaszczyznowy. Zainteresuje zarówno psychologów, psychiatrów, jak i prawników praktyków.

Analizie poddane są m.in. problematyka predykcji kryminologicznej, opiniowania sądowo-psychiatrycznego, praw i obowiązków osób internowanych. Dyskutowane są kwestie aksjologiczne związane z umieszczeniem sprawcy z zaburzeniami psychicznymi w zamkniętej instytucji. Zaprezentowana jest analiza prawna przepisów kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego.

Analiza praktyki stosowania detencji w sądach

Adw. Aleksandra Paluch-Gęgała przeprowadziła również badania aktowe w sądach rejonowych i okręgowych w całej Polsce. Dogłębnie przeanalizowała ponad sto spraw, w których umieszczono sprawcę w zakładzie psychiatrycznym, a następnie go z tego zakładu zwolniono. Dzięki temu możliwe było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie przyczyny determinują umieszczenie sprawcy w zamkniętej instytucji oraz w jaki sposób można doprowadzić do zwolnienia sprawcy.

Planowane jest wydanie pracy w formie książkowej.

Detencja psychiatryczna w praktyce

Jednym z obszarów specjalizacji adw. Aleksandry Paluch-Gęgały są kwestie stosowania detencji psychiatrycznej.