Wysokie odszkodowanie dla pokrzywdzonej spółki w procesie karnym

Kancelaria wywalczyła w postępowaniu karnym odszkodowanie dla pokrzywdzonej działaniami nieuczciwego współpracownika krakowskiej spółki w wysokości przeszło ćwierć miliona złotych.Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała reprezentowała w postępowaniu karnym na etapie przygotowawczym i sądowym pokrzywdzoną spółkę, która stała się ofiarą działań nieuczciwego współpracownika.

Pomoc ofierze oszustwa

Sprawa dotyczyła krakowskiej innowacyjnej spółki technologicznej, która szukała rynków zbytu dla swoich produktów. Po krótkim okresie współpracy z nowym menadżerem, okazało się, że składał on w spółce fikcyjne zamówienia, oczekując wysokiej prowizji. Gdy sprawa wyszła na jaw, podjęliśmy starania o pociągnięcie sprawcy oszustwa do odpowiedzialności karnej oraz o naprawienie wyrządzonej szkody. Innymi słowy, chodziło o odzyskanie pełnej wartości utraconych środków.

Po zebraniu dowodów i złożeniu przez nas zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prokuratura złożyła akt oskarżenia do sądu. Sprawcy zarzucono m.in. popełnienie tzw. oszustwa na mieniu znacznej wartości, czyli czyn z art. 286 par. 1 k.k. w zw. z art. 294 par 1 k.k.

Odszkodowanie dla pokrzywdzonej

Przepisy kodeksu karnego (art. 286 k.k.) przewidują karalność m.in. działania sprawcy, który chcąc osiągnąć korzyść majątkową (taką jak np. prowizja od zamówienia), doprowadzi inną osobę (w tym wypadku spółkę, z którą współpracował) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd (w tym wypadku co do istnienia zamówienia). Niestety w tym wypadku działanie sprawcy spowodowało w majątku pokrzywdzonej spółki znaczne szkody. Zadaniem pełnomocnika pokrzywdzonego było zatem odzyskanie utraconych pieniędzy.

W postępowaniu sądowym, które toczyło się przed krakowskim Sądem Okręgowym spółka występowała jako oskarżyciel posiłkowy obok prokuratora. Na skutek złożonych wniosków dowodowych, wykazano istnienie szkody o wartości ponad 250.000 zł i taką kwota została zasądzona przez Sąd jako odszkodowanie dla pokrzywdzonej. Sprawca został zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty na rzecz spółki. Co więcej, został on również skazany na karę 1 roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania tej kary. Sprawca musi ponadto zwrócić spółce koszty poniesionych w sprawie związanych z ustanowieniem pełnomocnika procesowego.

Adwokat w postępowaniu karnym

W ramach praktyki adwokackiej reprezentujemy osoby fizyczne oraz osoby prawne, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. W tym celu opracowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz reprezentujemy pokrzywdzonych przed sądami i organami ścigania. Opracowujemy zażalenia na postanowienia prokuratora. Jeżeli sprawa tego wymaga, sporządzamy subsydiarne akty oskarżenia. Mamy bogate doświadczenie procesowe w sprawach dotyczących czynów z art. 286 k.k., czyli tzw. oszustwa.

Dowiedz się więcej o prowadzonych przez APG Kancelarię Adwokacką sprawach, czytając o naszej praktyce: Prowadzone przez kancelarię sprawy 

Doświadczenia wyniesione z sali sądowej: Skuteczna obrona w sprawie o oszustwo

Praktyka w sprawach karnych: Proces karny