Spory sądowe. Wygrana kancelarii w sprawie gospodarczej

Miło nam poinformować, że wygraliśmy w całości dla naszego klienta sprawę gospodarczą o zapłatę. Spór początkowo miał klasyczny charakter i dotyczył niezapłaconych faktur.

Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała wstąpiła do postępowania już po tym, jak klient samodzielnie złożył pozew o zapłatę. Postępowanie przedłużało się, zaś Sąd nie widział możliwości wydania nakazu zapłaty i skierował sprawę do zwyczajnego postępowania. Szybko okazało się, że w sprawie występuje kilka problemów prawnych oraz dowodowych, które podkreślone zostały w odpowiedzi na pozew strony przeciwnej. Po ustanowieniu pełnomocnika procesowego  wszystkie problemy zostały zidentyfikowane, co pomogło doprowadzić do szybkiego zakończenia procesu.

Dzięki podniesionej argumentacji oraz złożonym wnioskom dowodowym sprawa została rozstrzygnięta już na pierwszej rozprawie. Wyrok w całości spełniał oczekiwania naszego klienta.