Odszkodowania

APG Kancelaria Adwokacka w Krakowie pomaga w uzyskaniu należnego odszkodowania. 

Adwokat sprawy o odszkodowanie KrakowSkutecznie dochodzimy odszkodowań przed ubezpieczycielem, jak i na drodze sądowej.

W naszej praktyce najczęściej dochodzimy odszkodowania (lub zadośćuczynienia), w związku z wypadkami komunikacyjnymi, uszkodzeniami mienia i naruszeniami dóbr osobistych.

Reprezentujemy Klientów w toku całego postępowania, zarówno na etapie likwidacji szkody, jak i w postępowaniu sądowym.

Postępowanie sądowe wszczyna się, jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty należnego odszkodowania w całości lub w części. W toku procesu gromadzimy i przedstawiamy sądowi dowody, czuwamy nad właściwym przebiegiem postępowania oraz uczestniczymy w przesłuchaniu świadków i biegłych. Często bardzo istotnym dowodem w tego typu postępowaniach staje się opinia biegłych. Przykładem może być opinia w sprawie rekonstrukcji wypadku drogowego, kalkulacja kosztów naprawy pojazdu, ocena stanu zdrowia osoby poszkodowanej. W swojej pracy adwokackiej potrafimy odnieść się do opinii, a w razie potrzeby znaleźć jej słabe punkty i wnieść merytoryczne zarzuty.

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku ubiegania się o odszkodowanie, często mamy do czynienia z ludzką krzywdą. Dbamy o zachowanie najwyższych standardów etycznych, zaś naszą pracę opieramy na zasadzie partnerstwa.