Zasady wynagradzania

Ile kosztuje porada prawna u adwokata?

Większość osób zanim wybierze adwokata, chciałaby wiedzieć, ile będzie kosztowała porada prawna, konsultacja, lub prowadzenie sprawy sądowej. W pełni to rozumiemy. Jednak zgodnie z zasadami etyki adwokackiej nie możemy zamieszczać takich informacji na stronie internetowej kancelarii prawnej.  Każda sprawa jest inna i trudno byłoby oszacować czas oraz poziom skomplikowania problemu, o którym jeszcze nic nie wiemy. Wysokość honorarium adwokata uzależniamy od prognozowanego nakładu pracy koniecznej do wykonania danego zlecenia.

Jak uzgodnić cenę usługi?

Przestrzegamy zasad etyki adwokackiej, dlatego na stronie APG kancelarii adwokackiej nie znajdziesz cennika. Oczywiście masz prawo poznać cenę usługi zanim z niej skorzystasz. Możesz zadzwonić do kancelarii i zapytać o koszt porady prawnej u adwokata, mówiąc nam skrótowo czego dotyczy problem. Cena, która zostanie Ci zaproponowana, na pewno nie wzrośnie podczas Twojej wizyty. W przypadku podjęcia decyzji o powierzeniu adwokatowi z naszej kancelarii prowadzenia całej sprawy, pierwsze spotkanie nie będzie dodatkowo płatne.

W jaki sposób ustala się honorarium adwokata?

Jest kilka modeli ustalania honorarium adwokata. Kwestie te omawiane są na początkowym etapie współpracy z kancelarią adwokacką. Najczęściej wynagrodzenie ustalane jest w następujący sposób:

wynagrodzenie jednorazowe

płatne najczęściej po wykonaniu danej usługi: np. po udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma, umowy, opinii prawnej, wykonaniu fotokopii akt sądowych;

Częściowy ryczałt

to połączanie modelu ryczałtowego i jednorazowej zapłaty. Jest to często stosowana w praktyce kancelarii forma rozliczeń za prowadzenie spraw sądowych. Ustala się z adwokatem honorarium, które obejmuje prowadzenie przez niego sprawy (składanie pism, kontrolę nad przebiegiem postępowania, konsultacje w toku sprawy). Dodatkowo adwokat pobiera uzgodnione wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawach. Kwota wynagrodzenia „ryczałtowego” jest wówczas niższa za prowadzenie sprawy, zaś płatności za rozprawy są rozłożone w czasie.

wynagrodzenie ryczałtowe

kwota pełnego wynagrodzenia jest ustalona z góry i powinna objąć wszystkie prognozowany koszty prowadzenia sprawy lub innego zlecenia. Tytułem przykładu można wskazać sytuację, w której Klient uiszcza pełne wynagrodzenie za poprowadzenie sprawy przez adwokata, obejmujące jego pracę od pierwszej konsultacji do prawomocnego wyroku.  Nie ponosi on wówczas dodatkowych kosztów reprezentacji na rozprawach.

Abonament na usługi prawne

częsta forma rozliczeń w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Adwokat ustala z Klientem, że będzie do jego dyspozycji przez określoną liczbę godzin w miesiącu. W tym czasie Klient ma możliwość korzystania z usług kancelarii, za co raz w miesiącu uiszcza uzgodnione wynagrodzenie.

Stawka godzinowa

często stosowana w praktyce przez przedsiębiorców, którzy chcieliby na stałe współpracować z kancelarią, jednak mają nieregularne zapotrzebowanie na usługi prawne i obawiają się, że nie wykorzystają abonamentu. Wówczas płacą uzgodnioną stawkę za usługi, z których rzeczywiście skorzystali. Mają jednocześnie gwarancję, że kancelaria zajmie się ich sprawami.

Success fee czyli procent od wygranej

Success fee to dodatkowe wynagrodzenie za uzyskanie satysfakcjonującego rezultatu w sprawie. Stosowane jest najczęściej w sprawach, w których walczy się o uzyskanie znacznej sumy pieniężnej. Często wyrażane jest jako procent od wygranej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi wykonywania zawodu adwokata, wynagrodzenie to może mieć jedynie uzupełniający charakter.