[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row dt_id=”prawo-rzeczowe”][vc_column][/vc_column][dt-section-title title=”Prawo własności i prawa rzeczowe” subtitle=”Porady prawne Kraków | Adwokat zasiedzenie| Zniesienie współwłasności Kraków”][dt-space height=”60″][vc_column_text]Prawo rzeczowe –zawiera ono regulacje dotyczące rzeczy, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Chodzi tu o takie kwestie jak prawo własności, prawo do korzystania z rzeczy, posiadanie rzeczy, rozliczenia między współwłaścicielami, nakłady na rzecz, czy zarząd rzeczą wspólną. Najczęściej prowadzone sprawy w kancelarii adwokackiej z zakresu prawa rzeczowego to:[/vc_column_text][dt-space height=”30″][dt-text-icon title=”Zniesienie współwłasności nieruchomości” dicon=”fa-gavel”]Często zdarza się tak, że jakaś rzecz (np. nieruchomość) ma więcej niż jednego współwłaściciela. Może się tak zdarzyć, gdy kilka osób odziedziczyło jedną nieruchomość, bądź kiedy została ona przez nie wspólnie zakupiona. Również w przypadku zbycia części udziałów przez jednego właściciela, prawa do nieruchomości nabywają inne osoby. Utrzymywanie się stanu, w którym rzecz ma wielu współwłaścicieli nie jest sytuacją korzystną. Trudno w takim wypadku podejmować decyzje o sposobie korzystania z rzeczy oraz rodzą się konflikty dotyczące jej utrzymania. Adwokat w Krakowie z naszej kancelarii adwokackiej udziela porad prawnych oraz wspiera w sądzie osoby, które chciałyby znieść współwłasność nieruchomości. Zniesienie współwłasności rzeczy może nastąpić w drodze umowy współwłaścicieli lub w toku postępowania sądowego.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Rozgraniczenie nieruchomości” dicon=”fa-gavel”]Postępowania o rozgraniczenie nieruchomości są prowadzone, gdy granica nieruchomości staje się sporna między właścicielami sąsiadujących ze sobą działek.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym” dicon=”fa-gavel”]Pod tym prawnym sformułowaniem kryje się sytuacja, kiedy księga wieczysta zawiera nieprawidłowe wpisy dotyczące prawa własności lub innych praw wpisanych do księgi wieczystej. W przypadku, gdy wpis prawa własności do księgi wieczystej nastąpił na podstawie umowy, która później okazała się nieważna, również wpis będzie nieprawidłowy. W takim wypadku należy również unieważnić wpis prawa własności do księgi wieczystej. Temu właśnie służy pomoc adwokata w tego typu sprawach.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Ustanowienie służebności” dicon=”fa-gavel”]Niekiedy jedna nieruchomość musi w jakiś sposób zaspokoić potrzeby innej nieruchomości. Standardowym przykładem jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Czasami właściciele sąsiednich nieruchomości są w stanie samodzielnie rozwiązać ten problem. Jeśli tak się nie stanie, sprawa trafić może na drogę sądową. W obu przypadkach dobrze jest zapytać o poradę adwokata.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Księgi wieczyste i hipoteka” dicon=”fa-gavel”]Świadczymy porady prawne dotyczące ustanowienia hipoteki oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach o wpis do księgi wieczystej.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Zasiedzenie” dicon=”fa-gavel”]Może się zdarzyć tak, że ktoś włada rzeczą tak, jakby był jej właścicielem, choć formalnie nim nie jest. Jeżeli stan ten utrzymuje się przez długi czas, może dojść do zasiedzenia nieruchomości, czyli nabycia do niej prawa własności. Nasza Kancelaria adwokacka ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, zarówno po stronie osób, które chciałby zasiedzieć nieruchomość, jak i tych, które bronią swojej własności przed zasiedzeniem.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Sprawy o zapłatę za korzystanie z rzeczy” dicon=”fa-gavel”]Adwokat doradza w kwestiach możliwego uzyskania odszkodowania za korzystanie z rzeczy bez tytułu prawnego (bezumowne korzystanie), bądź za korzystanie z rzeczy z wyłączeniem innych osób uprawnionych. Zajmujemy się również rozliczeniem nakładów poczynionych przez jednego współwłaściciela na rzecz. [/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Zarząd nieruchomością” dicon=”fa-gavel”]

Wspieramy współwłaścicieli w zarządzie nieruchomością wspólną.

[/dt-text-icon][/vc_row][vc_row][vc_column][dt-button text=”Strona główna” color=”black” url=”https://apgkancelaria.pl” icon=”fa-home”][/vc_column][/vc_row]