Transakcje handlowe

Adwokat umowy handlowe Krakow

Prawnik | Analiza umowy |Umowy dla biznesu w obrocie zagranicznym i krajowym

APG Kancelaria Adwokacka w Krakowie świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców w sprawach handlowych. Tworzymy efektywne narzędzia prawne zabezpieczające prawa i interesy naszych klientów przy współpracy gospodarczej z podmiotami z całego świata. 

Wsparcie prawne na każdym etapie negocjacji

Tworzymy profesjonalne umowy w obrocie gospodarczym, prowadząc naszych Klientów krok po kroku, począwszy od negocjacji tekstu umowy, po jego finalny kształt.

Działamy na rzecz Klientów przy zawieraniu umów na różnych etapach współpracy biznesowej:

  • umowy o zachowaniu poufności (NDA – Non-Disclosure Agreement),
  • ustalanie wstępnych warunków współpracy (Term-sheet),
  • analiza projektu umowy dostarczonej przez kontrahenta i wprowadzenie zmian
  • sporządzenie własnego projektu umowy,
  • umowy ramowe
  • umowy dotyczące poszczególnych rodzajów współpracy handlowej (np. umowy dystrybucyjne, umowy resellerskie (distribution agreement, reseller agreement),
  • umowy dotyczące świadczenia określonego rodzaju usług (np. SLA – Service Level Agreement).

Doradzamy przedsiębiorstwom w sprawach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, również wymagającej tworzenia celowych form współpracy. Mamy duże doświadczenie w kwestiach negocjowania umów dotyczących współpracy gospodarczej z innymi przedsiębiorcami.

Sporządzamy i negocjujemy umowy o współpracę gospodarczą, umowy dostawy, umowy sprzedaży, czy umowy o roboty budowlane. Doradzamy również w umowach inwestycyjnych (umowy inwestycyjne i wspólników).

Wzory umów dla przedsiębiorców

Tworzymy profesjonalne wzory umów dla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności świadczą usługi różnego rodzaju na rzecz innych przedsiębiorców (B + B) lub klientów indywidualnych (B + C). Przykładem mogą być umowy najmu pojazdów i innych środków transportu, umowy o świadczenie usług różnego rodzaju (usługi techniczne, informatyczne, serwisowe, serwisu sprzątającego) i inne.

Specjalizujemy się również w sporządzaniu regulaminów dla sklepów internetowych oraz prowadzimy szkolenia dla pracowników. Zależy nam, by zespół naszych Klientów rozumiał i stosował postanowienia regulaminów w praktyce.

Umowy w języku angielskim | Umowy w języku niemieckim

Asystujemy w transakcjach handlowych o międzynarodowym charakterze. Tworzymy i negocjujemy umowy w języku angielskim. Wspieramy przedsiębiorców również w kwestiach umów niemieckojęzycznych.

Wspieramy naszych Klientów nie tylko przy tworzeniu projektu umowy, lecz również negocjujemy z drugą stroną ich kształt. Doradzamy w sprawach prawnych zabezpieczeń wykonania umowy, wskazujemy na możliwe problemy, które mogą pojawić się w toku współpracy gospodarczej.

Pomoc prawna przy problemach we współpracy gospodarczej

Jeżeli współpraca gospodarcza z innym podmiotem okaże się problematyczna, bronimy interesów naszych Klientów. Reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach w sprawach naprawienia szkody/wyliczenia wynagrodzenia i in. oraz podczas mediacji. Jeśli okaże się to konieczne, występujemy również w charakterze pełnomocników w postępowaniach sądowych.

W ramach pracy kancelarii adwokackiej, dochodzimy  roszczeń związanych z niewłaściwym wykonaniem umowy oraz dotyczących rękojmi i gwarancji, kar umownych, odszkodowania i innych.

 

Dowiedz się więcej o prowadzonych przez nas sprawach:

W artykule „Spółki. APG nadzorowała proces przekształceń właścicielskich w startupie” pisaliśmy o wsparciu kancelarii na rzecz krakowskiej spółki z branży druku 3D.