Rodzina i spadki

PRAWO SPADKOWE I RODZINNE

ADWOKAT W SPRAWACH SPADKOWYCH:

Doradzamy w kwestiach prawa spadkowego. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących nabycia spadku. Pomagamy ustalić krąg spadkobierców.

Prowadzimy postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności,  dotyczące ważności testamentu, o zapłatę zachowku i w innych. Doradzamy również w kwestiach umów dotyczących dziedziczenia.

Adwokat udziela porad prawnych z prawa spadkowego. Częstym tematem są kwestie dziedziczenia i przyjęcia lub odrzucenia spadku. Konsultujemy kwestie dotyczące dziedziczenia długów, sporządzenia spisu inwentarza oraz doradzamy strategię postępowania.

Pomagamy naszym klientom w kwestiach uzyskania zgody sądu na odrzucenie spadku przez małoletniego.

Adwokat sprawa rodzinna prawo spadkowe

 

 

 

ADWOKAT W SPRAWACH RODZINNYCH:

Doradzamy w kwestiach prawa rodzinnego. Najczęściej są to sprawy dotyczące alimentów, kontaktów z dzieckiem i podziału majątku po rozwodzie. Prowadzimy także sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, opieki i kurateli, oraz wiele innych.

W kwestiach alimentacyjnych pomagamy ustalić optymalną wysokość alimentów. Reprezentujemy rodziców i dzieci na drodze sądowej. Działamy również w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o obniżenie alimentów, a także pomagamy je wyegzekwować.

W sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem oraz dotyczących władzy rodzicielskiej doradzamy i reprezentujemy rodziców w postępowaniach sądowych. Wspieramy dążenia do ugodowego zakończenia sprawy.

Doradzamy w kwestiach umów majątkowych małżeńskich (intercyz).

Prowadzimy postępowania o podział majątku wspólnego po rozwodzie (po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej).

Co wyróżnia nasze usługi w zakresie spraw rodzinnych?

Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała jest nie tylko prawnikiem, ale również psychologiem. Dzięki temu może zaproponować szersze spojrzenie na problematykę rodzinną. Kwestie dotyczące prawnych i psychologicznych kwestii związanych ze sprawami rodzinnymi były kilkukrotnie tematem artykułów zamieszczonych na blogu „Psychologika Prawnika” prowadzonego przez adwokat APG.

Warto wiedzieć: W sprawach rodzinnych wspieramy również osoby niezamożne, które z obawy o koszty usługi, do tej pory nie miały kontaktu z prawnikiem.