Prawo w psychiatrii i psychologii

Doradzamy w sprawach wymagających wiedzy z zakresu prawa, psychologii i psychiatrii.

Adwokat - prawo w psychiatrii i psychologiiWystępujemy jako obrońcy w postępowaniach dotyczących stosowania środków zabezpieczających (detencja psychiatryczna, przymusowa terapia).

Prowadzimy postępowania dotyczące umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz stosowania przymusowego leczenia. Reprezentujemy również uczestników postępowań o ubezwłasnowolnienie i in.

Ponadto doradzamy psychologom i psychoterapeutom w kwestiach prawnych. Znamy specyfikę wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty, dzięki czemu jesteśmy świadomi szczególnych problemów prawnych, z którymi borykają się osoby wykonujące te zawody. Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała wspomina o nich w artykułach publikowanych na autorskim blogu „Psychologika Prawnika”.