Ochrona zdrowia psychicznego

Specjaliści z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Doradzamy w sprawach prawnych, które wymagają wiedzy z zakresu prawa, psychologii i psychiatrii oraz wieloaspektowego myślenia. 

Wykorzystujemy wiedzę z wielu dziedzin nauki (prawa, psychologii, kryminologii, socjologii), by zaoferować kompleksowe rozwiązania problemów z obszaru szeroko pojętej ochrony zdrowia psychicznego. Szanujemy godność człowieka i walczymy o przestrzeganie praw pacjentów, jak również o zrozumienie ich potrzeb oraz ich rodzin.

Prawo ochrony zdrowia psychicznego adwokatOferowane usługi:

 • doradzamy w kwestiach wymagających stosowania wiedzy psychologicznej w praktyce prawniczej;
 • reprezentujemy pacjentów w sprawach związanych z przestrzeganiem praw pacjenta (szczególnie pacjenta psychiatrycznego);
 • udzielamy pomocy prawnej w kwestiach związanych z przyjęciem do domu pomocy społecznej;
 • bronimy sprawców, którzy popełnili czyn w warunkach tzw. „niepoczytalności” oraz w postępowaniach dotyczących stosowania środków zabezpieczających (detencja psychiatryczna, przymusowa terapia, terapia uzależnień, kontrola miejsca pobytu);
 • bronimy osoby przebywające na tzw. detencji psychiatrycznej, zwłaszcza w sytuacji jej nadmiernego przedłużania;
 • prowadzimy postępowania dotyczące umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz stosowania przymusowego leczenia;
 • reprezentujemy również uczestników postępowań o ubezwłasnowolnienie i in.
 • występujemy przed sądami opiekuńczymi i karnymi;
 • doradzamy w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu lub używaniem substancji psychoaktywnych;
 • wspieramy od strony prawnej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;
 • prowadzimy postępowania z zakresu ochrony dóbr osobistych w sytuacji naruszenia podstawowego dobra jakim jest zdrowie psychiczne;
 • reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem, zwłaszcza w sytuacji, gdy może ono pociągać za sobą negatywne skutki dla zdrowia psychicznego osoby pokrzywdzonej.

Ponadto doradzamy psychologom i psychoterapeutom w kwestiach prawnych. Znamy specyfikę wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty, dzięki czemu jesteśmy świadomi szczególnych problemów prawnych, z którymi borykają się osoby wykonujące te zawody. Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała wspomina o nich w artykułach publikowanych na autorskim blogu „Psychologika Prawnika”.