Oświata

APG Kancelaria Adwokacka wspiera osoby prowadzące placówki oświatowe.

Adwokat Prawo oswiatowePomagamy w zakładaniu i prowadzeniu niepublicznych placówek oświatowych. Tworzymy profesjonalne statuty, reprezentujemy Klientów w postępowaniach o wpis do ewidencji, kompletujemy niezbędną dokumentację. Ponadto doradzamy w bieżących sprawach związanych z ich funkcjonowaniem.

W swojej dotychczasowej praktyce zakładaliśmy oraz wspieraliśmy w bieżącej działalności niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola i niepubliczne centra doskonalenia nauczycieli.

Doradzamy również firmom szkoleniowym w kwestiach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tworzymy umowy niezbędne w praktyce do prawidłowego funkcjonowania ośrodków.

Wspieramy również rodziców i opiekunów w ich staraniach o zapewnienie edukacji dostosowanej do potrzeb dziecka.