Adwokat: odszkodowanie i zadośćuczynienie


APG Kancelaria Adwokacka w Krakowie prowadzi sprawy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Oferta kancelarii:


APG Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia przed ubezpieczycielem (w postępowaniu szkodowym) oraz na drodze sądowej.

Reprezentujemy Klientów również w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz w przypadkach, gdy szkoda powstała w wyniku popełnienia przestępstwa.

Prowadzimy postępowania o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do osób poszkodowanych, jak i sprawców szkody.

Co nas wyróżnia?


bezpośredni kontakt z adwokatem od pierwszego spotkania do zakończenia postępowania;
jasno sprecyzowane zasady rozliczeń;
pełna i rzetelna informacja o postępach w sprawie;
życzliwa współpraca

Przykłady prowadzonych spraw:


W praktyce adwokackiej prowadzimy sprawy o zapłatę odszkodowania należnego z uwagi na różne okoliczności faktyczne. W tym miejscu odsyłamy do naszego portfolio. Poniżej znajdziesz opisy niektórych spraw o odszkodowanie prowadzonych w kancelarii.

Odszkodowanie dla spółki pokrzywdzonej przestępstwem:

Jeżeli szkoda zostanie wyrządzona przestępstwem, o należnym odszkodowaniu może zdecydować sąd karny. Zobacz więcej tutaj: odszkodowanie dla spółki

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny:
Częstym przykładem postępowań o odszkodowanie są wypadki samochodowe. W tym przypadku reprezentowaliśmy właściciela uszkodzonego pojazdu. Zobacz więcej: odszkodowanie za uszkodzony samochód.